BESCHRIJVING

De oeverzwaluw is minder bekend dan de boeren- en huiszwaluw, die beide veel op boerenerven broeden. De oeverzwaluw komt in april terug uit het overwinteringsgebied in Afrika en zoekt dan een steile wand om in te broeden. Ze graven daarin een gang van ongeveer 75 cm diep. Achterin die gang maken de zwaluwen een nest. Vroeger zaten oeverzwaluwen vaak in uitgesleten oevers van meanderende beken en rivieren. De oeverzwaluw is een echte pionier. Als er ergens een geschikte steile zandwand is, hebben ze het vaak snel gevonden. Doel van het pakket oeverzwaluwwand is om tijdelijke depots van grond of zand, die vooral op boerenerven nog wel eens voorkomen, geschikt te maken als broedlocatie voor oeverzwaluwen. De deelnemer moet er zeker van zijn dat de grond in de periode maart tot september ongestoord kan blijven liggen. Als er nesten in komen, dan zijn deze beschermd.

PAKKETVOORWAARDEN

 • De hoop grond ligt in een omgeving die geschikt is als foerageergebied, er is dus water en eventueel kruidenrijk grasland in de buurt.
 • De grond is geschikt om een steile wand te maken, lemig zand heeft de voorkeur. Los zand is niet geschikt, dit zakt in. Pure klei is ook niet geschikt, dit is te hard.
 • De wand ligt bij voorkeur op het noorden, noordoosten of oosten.
 • De grond waarvan de steile wand wordt gemaakt, ligt al minimaal een half jaar op de hoop zodat deze zich goed heeft kunnen zetten en minder snel zal inzakken.
 • De steile wand wordt in maart aangelegd, doorgaans met een mobiele kraan waarna de wand eventueel met de hand met een spade kan worden bijgewerkt.
 • De steile wand is minimaal 3 meter hoog als deze op het land ligt.
 • De steile wand is minimaal 2 meter hoog als deze aan water grenst.
 • De steile wand in minimaal 10 meter breed.
 • Indien nodig wordt de steile wand vrij gemaakt van begroeiing of overhangende planten zodat roofdieren de nestholtes moeilijker kunnen bereiken.
 • De steile wand wordt in stand gehouden tot 1 september, of langer indien er nog vogels van de nestgaten gebruik maken.
 • Wanneer de wand het volgende jaar nogmaals gebruikt wordt, wordt de wand in maart opnieuwsteil afgegraven.

VERGOEDING PER JAAR

€ 400,- per oeverzwaluwwand