• 1

Het collectief is volop bezig met de voorintekening van deelnemers die de intentie hebben om vanaf 2016 via het collectief deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer. Dit zal de hele maand april nog doorlopen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met een van de coördinatoren.