• 1

De data zijn bekend voor de informatieavonden die het collectief organiseert over het nieuwe agrarisch natuurbeheer:
Donderdag 12 maart – Kromme Rijnstreek
Dinsdag 24 maart – Noorderpark
Dinsdag 24 maart – Vallei
Woensdag 25 maart – omgeving Soest
De sheets die voor de presentaties zijn gebruikt, zijn hier beschikbaar.