• 1

Kruidenrijke akkerrand MSBM Renswoude

Een kruidenrijke akker en akkerrand in Renswoude halverwege juli. 

In kleinschalige landschappen hebben kruidenrijke akkers en akkerranden een belangrijke functie. Ze dienen als broedlocatie, voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten akkervogels zoals de patrijs, gele kwikstaart en kneu. Maar ook zoogdieren en insecten vinden er hun voedsel en waardplanten. Akkervogels zijn voor hun voedselvoorziening in de zomer afhankelijk van (bodem)insecten en in de winter van zaden. Akkerranden bestaan uit een mengsel van bloemrijke kruiden en granen en bedienen verschillende (akker)vogels. De kruidenrijke vegetatie trekt insecten aan, de zaden bieden voedsel in herfst en winter. Kruiden en graan blijven in de winter staan. Op deze manier is er jaarrond schuilgelegenheid en voedsel beschikbaar.