• 1

Ieder voorjaar houdt Collectief Utrecht Oost haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit voorjaar vond de ALV plaats op 15 juni op Groot Zandbrink. Tijdens de vergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 toegelicht en hield de voorzitter van BoerenNatuur Alex Datema een presentatie over de ontwikkelingen in de agrarische sector en de uitdagingen waar we voor staan. Het verslag van de bijeenkomst kunt u hier lezen.

Downloadt u hier het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen jaar.