• 1

Ieder voorjaar houdt Collectief Utrecht Oost haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Als lid en deelnemer aan het agrarische natuur- en landschapsbeheer, bent u van harte uitgenodigd voor deze vergadering. In 2020 is de vergadering door corona uitgesteld en heeft in september plaats gevonden. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn door de leden goedgekeurd. We hopen in 2021 weer een reguliere vergadering in het voorjaar te kunnen houden.