Kruidenrijke akkerrand MSBM RenswoudeEen kruidenrijke akker en akkerrand in Renswoude halverwege juli. 

In kleinschalige landschappen hebben kruidenrijke akkers en akkerranden een belangrijke functie. Ze dienen als broedlocatie, voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten akkervogels zoals de patrijs, gele kwikstaart en kneu. De kruidenrijke vegetatie trekt insecten aan, de zaden bieden voedsel in herfst en winter. Kruiden en graan blijven in de winter staan. Op deze manier is er jaarrond schuilgelegenheid en voedsel beschikbaar.

2021 06 23 Boeren planten KnothengeOp de langste dag van het jaar, bij het ondergaan van de zon, hebben de deelnemers van het GLB-project ‘Naar vijftig tinten groen in het kleinschalig landschap’ een cirkel van knotbomen aangeplant als klein monument voor het landschap. Het monument werd geplaatst nadat de samenwerkende collectieven de eindrapportage met aanbevelingen hadden aangeboden aan het ministerie van LNV.