money 494163 1920Deelnemers aan het ANLb kunnen gebruikmaken van de bosbouwvrijstelling om vrijstelling te krijgen van inkomstenbelasting op enkele vormen van landschapsbeheer. Beheer van landschapselementen is niet via het ANLb vrijgesteld van inkomstenbelasting... Lees meer