20220908 090800 Beschikking Prov UtrechtOok in 2023 en 2024 blijven de provincie Utrecht en de Utrechtse natuur- en landbouworganisaties nauw samenwerken om meer natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken. Het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ gaat de tweede fase in waardoor het voor boeren nog makkelijker moet worden om hun bedrijf natuurinclusief te maken. Om de samenwerking te bekrachtigen, overhandigde gedeputeerde Mirjam Sterk op 8 september de beschikking van het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur Fase 2’ aan vertegenwoordigers van LTO Noord en Natuur en Milieufederatie Utrecht. Lees meer...

 

Tractor op veld Pixabay 2475188Vanaf 1 januari 2023 gaat er veel veranderen in het systeem voor de uitbetaling van de Europese bedrijfstoeslagen. De basisvergoeding wordt lager, er komt een nieuwe eco-regeling en vanuit het nitraat actieprogramma gaan er bufferstroken gelden langs watervoerende sloten. Dit alles heeft ook invloed op de overeenkomsten die u kunt sluiten voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Samen met K&G Advies organiseren we drie informatieavonden om u over deze ontwikkelingen te informeren. De drie avonden zijn op Groot Zandbrink aan de Postweg 2 in Leusden en hebben hetzelfde programma. U kunt dus kiezen welke datum u het beste past: 3, 11 of 16 augustus. De avonden zijn vooral bedoeld voor agrarische ondernemers, als u als particulier een ANLb overeenkomst hebt, is het voor u minder van belang.

Alle boeren uit Utrecht Oost zijn dus welkom op een van de info-avonden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Excursie 16 augustus Hanne HoeveOp 16 augustus organiseert de Natuur en Milieufederatie Utrecht een excursie ‘Verdienmodellen in agroforestry’ bij Jan en Hanne van de Hanne Hoeve in Westerhoven (Noord-Brabant). Vervoer naar Noord-Brabant is geregeld. Jan en Hanne vertellen tijdens de excursie over hoe zij de afzet van hun walnoten regelen, hoe ze eigen luzerne en rode klaver gebruiken als veevoer en hoe ze hun werkzaamheden in de notenteelt combineren met de veehouderij. Lees hier meer over deze excursie of meldt u zich direct aan.