Ruige mest 1201543Als collecief krijgen we regelmatig de vraag wat de regels voor mestplaatsingsruimte zijn op botanisch grasland. Percelen waar het ANLb-pakket ‘botanisch hooiland’ of ‘botanisch weiland’ (A13) op ligt, blijven landbouwgrond. In uw perceelsregistratie bij RVO kunt u de gewascode 265 (Blijvend grasland) gebruiken... Lees meer

money 494163 1920Deelnemers aan het ANLb kunnen gebruikmaken van de bosbouwvrijstelling om vrijstelling te krijgen van inkomstenbelasting op enkele vormen van landschapsbeheer. Beheer van landschapselementen is niet via het ANLb vrijgesteld van inkomstenbelasting... Lees meer

Kruidenrijke akkerrand MSBM RenswoudeEen kruidenrijke akker en akkerrand in Renswoude halverwege juli. 

In kleinschalige landschappen hebben kruidenrijke akkers en akkerranden een belangrijke functie. Ze dienen als broedlocatie, voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten akkervogels zoals de patrijs, gele kwikstaart en kneu. De kruidenrijke vegetatie trekt insecten aan, de zaden bieden voedsel in herfst en winter. Kruiden en graan blijven in de winter staan. Op deze manier is er jaarrond schuilgelegenheid en voedsel beschikbaar.