Als collecief krijgen we regelmatig de vraag wat de regels voor mestplaatsingsruimte zijn op botanisch grasland. Percelen waar het ANLb-pakket ‘botanisch hooiland’ of ‘botanisch weiland’ (A13) op ligt, blijven landbouwgrond. In uw perceelsregistratie bij RVO kunt u de gewascode 265 (Blijvend grasland) gebruiken. De regels voor mestplaatsingsruimte op landbouwgrond gelden. Grond waar ANLb-pakketten op liggen wordt niet omgevormd naar natuurgrond en krijgt ook geen hoofdfunctie natuur. Let op dat u in uw registratie bij RVO dus niet een gewascode voor ‘hoofdfunctie natuur’ gebruikt. Dan gelden er andere regels dan voor ANLb-percelen botanisch hooi- of grasland.

Meer lezen:
ANLb blijft landbouwgrond (zie kopje “Deze grond is geen natuurgrond”) https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/gebruiken-en-uitrijden/hoeveel-mest-andere-grond

Mestwetgeving voor landbouwgronden:https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/landbouwgrond-uitgelegd