• 1

Meldingen

Meldingen periodiek beheer

De deelnemers van Collectief Utrecht Oost moeten bij een aantal beheereenheden melden wanneer het beheer is uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het snoeien en zagen van hakhout, boomgaarden, hagen en knotbomen. Ook het schonen van poelen en sloten moet worden gemeld. De melding moet binnen 7 dagen worden gedaan nadat het beheer is uitgevoerd. Voor hakhoutbeheer in de winterperiode geldt dat dit vóór 15 maart bij het collectief moet worden gemeld.
15 december is een andere belangrijke datum. Uitgevoerd beheer moet voor 15 december bij het collectief zijn gemeld om voor uitbetaling bij het beheerjaar in aanmerking te komen.
Leden van het collectief kunnen via onderstaand formulier hun melding doorgeven. Gebruik het nummer van de beheereenheid zoals vermeld in uw contract.

 

Graag invullen: nummer beheereenheid, datum onderhoud uitgevoerd en eventuele opmerkingen, bijvoorbeeld als slechts een gedeelte is uitgevoerd.
Als u meer dan tien meldingen heeft, graag een volgend formulier invullen.