Agrarisch Natuurbeheer 2019    Logo
Overzicht mogelijke gewascodes  in 'mijn percelen' bij RVO - download als pdf
     
9. Poel en klein historisch water
kleine poel, 75 - 100% schonen 2620 Poel en klein historisch water
grote poel, 75 - 100% schonen 2620 Poel en klein historisch water
10. Natuurvriendelijke oever
natuurvriendelijke oever 2634 Natuurvriendelijke oever
11. Rietzoom en klein rietperceel
smalle rietzoom 2633 Rietzoom en klein rietperceel
brede rietzoom en klein rietperceel 2633 Rietzoom en klein rietperceel
12. Duurzaam slootbeheer
ecologisch slootschonen, langs bouwland 343 Sloot grenzend aan beheerde akkerrand
ecologisch slootschonen, langs grasland 2639 Water, overig
13. Botanisch waardevol grasland
botanisch hooiland 265 Grasland, blijvend 
botanisch waardevolle weiderand 265 Grasland, blijvend 
botanisch waardevolle hooilandrand 265 Grasland, blijvend 
14. Stoppelland
winterstoppel tot 15 mrt   code van de betreffende graansoort
15. Wintervoedselakker
wintervoedselakker, klei 2652 Overige granen
wintervoedselakker, zand 2652 Overige granen
18. Kruidenrijke akker
kruidenrijke akker, 3 van de 6 jaar graan   code van de betreffende graansoort
kruidenrijke akker, 4 van de 6 jaar graan   code van de betreffende graansoort
kruidenrijke akker, 5 van de 6 jaar graan   code van de betreffende graansoort
19. Kruidenrijke akkerranden
kruidenrijke akkerranden, klei 3803   of   3804 Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras (3803=EA: Beheer, 3804=EA onbeheerd). Bedrijven die in het kader van vergroening moeten voldoen aan ecologisch aandachtsgebied (EA), moeten kiezen tussen 3803 en 3804. Voor andere bedrijven zijn allebei de codes goed.
kruidenrijke akkerranden, zand 3803   of   3804
kruidenrijke akkerranden, klei 344 Rand, grenzend aan blijvend grasland of aan blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras
kruidenrijke akkerranden, zand 344 Rand, grenzend aan blijvend grasland of aan blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras
20. Hakhout, jaarlijks beheer
houtwal en houtsingel alle varianten 2621 Houtwal en houtsingel
elzensingel alle varianten 2622 Elzensingel
21. Knotbomen
alle varianten, indien in rij 2643 Knotboom, bomen in rij
alle varianten, bij enkele boom 2644 Knotboom, geisoleerde boom
21. Bomenrij
alle varianten 2641 Bomenrij (anders dan knotboom)
21. Laan
alle varianten 2626 Laan
22. Knip- of scheerheg
beheer jaarlijks 2624 Knip- en scheerheg
beheer elke 2 a 3 jaar 2624 Knip- en scheerheg
23. Struweelhaag
Struweelhaag 2625 Struweelhaag
24. Struweelrand
struweelrand 2629 Struweelrand
25. Solitaire boom
alle varianten 2640 Geisoleerde boom(anders dan knotboom)
26. Hoogstamboomgaard
hoogstamboomgaard 2628 Hoogstamboomgaard
half- en hoogstamboomgaard snoei per 2 jr 2628 Hoogstamboomgaard
27. Hakhoutbosje
hakhoutbosje, droog 2630 Hakhoutbosje
hakhoutbosje, vochtig en nat 2630 Hakhoutbosje
28. Griendje
griendje 2631 Griendje
29. Bosje
bosje 2642 Bosje
bossingel en bosje jaarlijks beheer 2642 Bosje