• 1

Hieronder kunt u de volgende bestanden downloaden.

Jaarverslag 2020 Het jaarverslag zoals het is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 juni jl. Download
Jaarrekening 2020 De verkorte jaarrekening over het jaar 2020. Download
Beheercontract Dit is een voorbeeld van het beheercontact dat wordt gehanteerd door Collectief Utrecht Oost. Bij het contact horen vier bijlagen, bijlage 4 is specifiek per deelnemer. Download
Beheervoorschriften Bijlage 1 bij het beheercontact. In dit document wordt per pakket beschreven wat de beheereisen en beheervoorschriften zijn. Downloads
Algemene Voorwaarden Bijlage 2 bij het beheercontact. Dit zijn de algemene voorwaarden zoals vastgesteld door het bestuur van Collectief Utrecht Oost. Download
Controle protocol Bijlage 3 bij het beheercontract. Het controle- en sanctieprotocol maakt deel uit van het kwaliteitshandboek op basis waarvan het Collectief Utrecht Oost is gecertificeerd. Download
Beheereenheden en kaart Bijlage 4 bij het beheercontract is een overzicht van alle beheereenheden met de bijbehorende vergoedingen en een kaart met de ligging. Deze bijlage wordt voor iedere deelnemer opgemaakt en ondertekend door de deelnemer. Download
Certificaat Collectief Utrecht Oost is gecertificeerd door de Stichting Certificering SNL. Download
Kwaliteitshandboek In het kwaliteitshandboek zijn alle procedures en werkwijzen beschreven. Op basis van dit handboek is de certificering verleend. Download
  Onderstaande downloads heeft u nodig voor uw registratie bij RVO  
RVO machtiging Om deel te kunnen nemen aan het agrarisch natuurbeheer moet bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een machtiging worden verleend aan Collectief Utrecht Oost voor het raadplegen van perceelgegevens. In dit document wordt beschreven hoe u de machtiging kunt verlenen. Download
Registratie percelen Alle deelnemers moeten de beheereenheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd, registreren als bedrijfsperceel bij RVO. Via de kaartlaag regelingspercelen ANLb kunt u percelen automatisch overnemen. In de download vindt u een toelichting hierop. Download
Gewascodes Bij de registratie van uw percelen bij RVO moet u een gewascode invullen. Daar kunt u deze lijst voor gebruiken. Download