MELDINGSFORMULIER

Op deze pagina kunt u per beheertype melding doen van:

  • het uitrijden van ruige mest (binnen pakket 4 “Rustperiode op bouwland”)
  • het maaien en/of schonen van
    • een poel (pakket 9 "Poel")
    • een natuurvriendelijke oever (pakket 10 "Natuurvriendelijke oever")
    • sloten (pakket 12 "Duurzaam slootbeheer")
  • het zagen, snoeien of terugzetten van alle houtige pakketten (pakket 20 t/m 29)
Melding 1
Melding 2
Melding 3
Melding 4
Melding 5