• 1

ALGEMENE LEDENVERGADERING - Ieder voorjaar houdt Collectief Utrecht Oost haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Als lid en deelnemer aan het agrarische natuur- en landschapsbeheer, bent u van harte uitgenodigd voor deze vergadering, die zal zoals eerder aangekondigd plaats vinden op:

Dinsdag 21 mei 2019 om 20:00 uur
Landgoed Prattenburg, Cuneraweg 420, 3911 RW Rhenen

Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar en bent u welkom. Om 20:00 uur start de vergadering waarbij we uitleg geven over het gevoerde beleid en ingaan op nieuwe ontwikkelingen.
Daarna zal de heer H. van Asch van Wijck uitleg geven over het beheer van landgoed Prattenburg waarbij bos, natuur en agrarisch natuurbeheer een belangrijke rol spelen.
Onder leiding van de heer Van Asch van Wijck maken we daarna een wandeling over het landgoed waarbij o.a. de kruidenrijke graanakkers en akkerranden worden bekeken. Deze vallen onder het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

PROGRAMMA
19:45 uur Inloop met koffie/thee
20:00 uur Aanvang ledenvergadering

AGENDA

1. Opening door de voorzitter Henk Davelaar

2. Vaststellen van het verslag van de ALV d.d. 6 juni 2018

3. Jaarverslag 2018 *
a. Toelichting door regio coördinator Hans Veurink
b. Vaststelling van het verslag

4. Jaarrekening 2018 *
a. Toelichting door de penningmeester Teus Spelt
b. Vaststelling van de jaarrekening
c. Decharge verlening aan het bestuur over het gevoerde beleid

5. Bestuursverkiezing, zie bijlage AGENDA & UITNODIGING

6. Ontwikkelingen collectief De coördinatoren geven uitleg over nieuwe projecten en activiteiten

7. Korte presentatie van René Langedijk, Landschapsbeheerploegen Utrecht

8. Rondvraag

9. Sluiting

21:00 uur Presentatie en rondleiding over Landgoed Prattenburg door de heer H. van Asch van Wijck

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even na te praten.

* verslag is voor leden vanaf 16 mei op te vragen via een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hieronder kunt u de documenten voor de vergadering downloaden: