• 1

ALGEMENE LEDENVERGADERING - Op woensdag 6 juni a.s. houdt Collectief Utrecht Oost haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Als lid en deelnemer aan het agrarische natuur- en landschapsbeheer, bent u van harte uitgenodigd voor deze vergadering, die zal plaats vinden op:

Woensdag 6 juni 2018 om 20:00 uur
Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35, 3737 BL Groenekan

Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar en bent u welkom. Om 20:00 uur start de vergadering waarbij we uitleg geven over het gevoerde beleid en ingaan op nieuwe ontwikkelingen. Daarna zal voorzitter Teus Spelt van ANV Noorderpak uitleg geven over het agrarisch natuurbeheer in dit gebied en gaan we onder leiding van landschapscoördinator Dick van Beek een korte wandeling door de polder maken om de resultaten van natuurvriendelijk slootbeheer en andere vormen van agrarisch natuurbeheer te bekijken.

PROGRAMMA
19:30 uur Inloop met koffie/thee
20:00 uur Aanvang ledenvergadering

AGENDA
1. Opening door de voorzitter Henk Davelaar

2. Vaststellen van de agenda

3. Vaststellen van het concept verslag van de ALV d.d. 29 mei 2017

4. Voorstelronde bestuursleden en medewerkers collectief Utrecht Oost

5. Jaarverslag 2017
a. Toelichting door regio coördinator Hans Veurink
b. Vaststelling van het verslag

6. Jaarrekening 2017
a. Toelichting door de penningmeester Teus Spelt
b. Vaststelling van de jaarrekening
c. Decharge verlening aan het bestuur over het in 2017 gevoerde beleid

7. Rondvraag

8. Uitleg over activiteiten ANV Noorderpark door voorzitter Teus Spelt

9. Sluiting

21:00 uur Excursie agrarisch natuurbeheer o.l.v. landschapscoördinator Dick van Beek

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even na te praten.

Hieronder kunt u de documenten voor de vergadering downloaden: