BESCHRIJVING

Het uitrijden van ruige mest is gunstig in de aanpak om op bouwland de kievit te beschermen. De organische mest zorgt voor een rijk bodemleven waarop oudervogels kunnen foerageren. Het stro in de ruige mest wordt door de kievit gebruikt als nestmateriaal.

PAKKETTEN

 a. Ruige mest

VERGOEDING PER JAAR

 a. 10-20 ton per hectare € 115,55    per gemelde hectare per jaar

BEHEEREISEN

  • Bemesting met ruige stalmest is verplicht [6].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

  • Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar minimaal 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden;
  • De ruige stalmest wordt in één keer opgebracht tussen 1 februari en 15 april, per beheerjaar mag slecht één melding worden gedaan.

MELDEN

Wanneer de ruige stalmest is uitgereden moet dit binnen zeven werkdagen gemeld worden bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website. Geef bij het doorgeven van de melding tevens aan hoeveel ton u per hectare heeft uitgereden.