BESCHRIJVING

In bepaalde delen van het land was het verbouwen van wilgen lange tijd vrij gebruikelijk in vooral moerassige streken. Deze wilgen werden op enige tientallen centimeters boven de grond afgezet in een 4-6 jarige cyclus. Het hier vanaf komend hout (vaak wilgentenen genoemd) werd o.a. gebruikt als rijshout ter bescherming van waterkeringen. Deze wilgengrienden zijn ook nu nog in het landschap terug te vinden en het eraf komend hout wordt nog steeds gebruikt voor rijshout, maar kent inmiddels ook moderne toepassingen zoals bijvoorbeeld tuinschermen. Griendjes zijn onder andere van belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied voor zoogdieren als de bunzing en vogels zoals gekraagde roodstaart en ransuil, mits er overstaanders in de vorm van hoge of oude bomen in de buurt aanwezig zijn. Belangrijk is dat nesten van zwarte kraai en ekster ongestoord aanwezig zijn in het gebied, omdat die gebruikt worden door bijvoorbeeld ransuil.

PAKKETTEN

 a. Griendje

VERGOEDING PER JAAR

 a. Griendje € 2.299,08   per hectare per jaar

BEHEEREISEN

 • Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van afzetten vindt plaats in de periode na 1 oktober en voor 15 maart [22];
 • Snoeiafval mag in de beheereenheid op rillen worden gelegd [28];
 • Overig snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
 • De beheereenheid wordt niet beweid [11].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • De beheereenheid bestaat uit inheemse wilgensoorten en wordt periodiek afgezet in de periode na 1 oktober en voor 15 maart, overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid;
 • Minimaal 80% van de oppervlakte van het griendje wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in een cyclus van tenminste 5 jaar;
 • Het griendje is minimaal 1 are en maximaal 1 hectare groot;
 • Snoeihout mag op stapels of rillen in de beheereenheid worden verwerkt voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
 • Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • Het griendje mag geen schade ondervinden als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden en wordt indien nodig beschermd met een raster;
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen);
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden;
 • Bemesting is niet toegestaan;
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van de beheereenheid.

MELDEN

Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd beheer: afzetten. Meld het uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website.

Heeft u maar een deel van het griendje afgezet vermeld dan het percentage dat afgezet is, bijvoorbeeld 75%. Zorg dat wanneer u de melding doet het snoeiafval op rillen is gelegd en/of verwijderd. Meld minimaal één keer uitgevoerd beheer binnen de contractperiode.