BESCHRIJVING

Heggen zijn al eeuwen te vinden in het Nederlandse cultuurlandschap. Ze komen in heel Nederland voor, maar zijn vooral te vinden rondom dorpen en boerderijen. Door het regelmatig knippen heeft de heg een strak en recht uiterlijk. Knip- en scheerheggen zijn van belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als broedgebied voor struweelvogelsoorten als braamsluiper en kneu en als leefgebied voor vele soorten insecten en daarmee weer als voedselgebied voor vleermuizen als gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Ze worden door vleermuizen gebruikt als oriëntatiestructuur.

PAKKETTEN

b. Eenmaal per 2-3 jaar knippen of scheren 

VERGOEDING PER JAAR

 b. Beheer elke 2 tot 3 jaar € 1,74   per strekkende meter per jaar

BEHEEREISEN

 • Periodiek wordt de heg aan alle zijden geknipt of geschoren, echter niet in de periode vanaf 15 maart tot en met 15 juli [22];
 • Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
 • De beheereenheid wordt niet beweid [11].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • De heg bestaat uit inheemse soorten, soorten als bijvoorbeeld laurier of conifeer zijn niet toegestaan;
 • Na het knippen of scheren heeft de heg een minimale hoogte van 0,8 meter;
 • Het snoeihout mag niet in de beheereenheid worden verwerkt;
 • Als snoeihout versnipperd wordt, dan mogen de snippers niet worden verwerkt in de beheereenheid;
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid;
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden;
 • De heg mag geen schade ondervinden als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden en wordt indien nodig beschermd met een raster;
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • Bemesting is niet toegestaan;
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van de beheereenheid.

MELDEN

Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd beheer, knippen of scheren. Meld het uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website.

Heeft u maar een deel van de heg geknipt of geschoren vermeld dan het aantal meters, bijvoorbeeld 60 van de 180 m. Zorg dat het snoeiafval verwijderd is alvorens u de melding bij ons doet.