BESCHRIJVING

Het beheer van bomenrijen wordt toegepast in verschillende landschapselementen zoals lanen, bomenrijen en knotbomenrijen. Bomenrijen kunnen van belang zijn voor o.a. vogels, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. Daarnaast zijn bomenrijen van belang voor cultuurhistorie en landschappelijk schoon. Vleermuizen gebruiken bomenrijen voor oriëntatie en vinden er schuilplaatsen.
Knotbomen zijn inheemse loofbomen met een opgaande stam waarbij periodiek de boven op de stam groeiende takken (de pruik) worden geoogst door de takken op minimaal 1 meter boven maaiveld af te zetten. Hierdoor ontstaat een vergroeiing: de knot. Vooral oude knotbomen zijn van groot belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als broedplek voor vogels. Diverse soorten muizen, marterachtigen en vleermuizen maken ook gebruik van de holtes in knotbomen.

Pakketten en VERGOEDING PER JAAR

a. Bomenrij met gemiddeld dunnen stam, tot 20 cm doorsnede    
    Knotbomen € 2,75 per stuk per jaar
    Knotbomen jaarlijks een derde van de rij knotten € 5,50 per stuk per jaar
    Lanen € 2,52 per stuk per jaar
    Overige bomenrijen € 2,52 per stuk per jaar
     
b. Bomenrij met gemiddeld normale stam, 20 tot 60 cm doorsnede    
    Knotbomen € 8,59  per stuk per jaar 
    Knotbomen jaarlijks een derde van de rij knotten € 17,18 per stuk per jaar 
    Lanen € 4,93 per stuk per jaar 
    Overige bomenrijen € 5,06  per stuk per jaar  
     
c. Bomenrij met een gemiddeld dikke stam, meer dan 60 cm doorsnede    
    Knotbomen € 10,75 per stuk per jaar   
    Knotbomen jaarlijkse een derde van de rij knotten € 21,51 per stuk per jaar   
    Lanen € 11,22 per stuk per jaar   
    Overige bomenrijen € 10,91 per stuk per jaar    

BEHEEREISEN

 • Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van snoeien en/of afzetten vindt plaats in de periode na 1 oktober en voor 15 maart [22];
 • Snoeiafval mag in de beheereenheid op rillen worden gelegd [28];
 • Overig snoei- en/of maaiafval wordt verwijderd [24];
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
 • De beheereenheid wordt niet beweid [11].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • Alle bomen in de beheereenheid worden in de contractperiode minimaal eenmaalgesnoeid, geknot of afgezet in de periode na 1 oktober en voor 15 maart;
 • Bij het pakket Knotbomen jaarlijks een derde van de rij knotten, wordt jaarlijks om de twee bomen één boom geknot;
 • Als snoeihout versnipperd wordt, dan mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • De bomen mogen geen schade ondervinden als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden en worden indien nodig beschermd met een raster;
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid;
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden;
 • Bemesting is niet toegestaan;
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van de beheereenheid;
 • Het pakket Knotbomen jaarlijks een derde van de rij knotten kan alleen in combinatie met het pakket botanisch waardevol grasland (13) of kruidenrijke akkerranden (19) worden afgesloten.

MELDEN

De deelnemer heeft een meldplicht dat het onderhoud, de snoei en/of knotwerkzaamheden, ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Deze melding moet achteraf binnen 7 werkdagen bij het collectief worden gedaan. Gebruikt u hiervoor het meldingsformulier op deze website.