BESCHRIJVING

Het pakket kuikenvelden wordt door Collectief Utrecht Oost ingezet als last minute beheer. Wanneer in het broedseizoen op een perceel diverse nesten van weidevogels worden waargenomen kan dit pakket op het laatste moment worden afgesloten. De rustperiode wordt ad hoc bepaald om rust te creëren op plaatsen waar dit nodig is. Afsluiten van dit pakket kan alleen in gebieden waar vrijwillige weidevogelbeschermers actief zijn.
Het in acht nemen van een dergelijke rustperiode op grasland is van belang voor broedende vogels om deze rust te geven en verstoring van de legsels te minimaliseren. Ook kan het functioneren als opgroeigebied voor jonge weidevogels. Ook diverse fauna zoals kleine zoogdieren, vogels, vlinders en amfibieën maken, met name in kleinschalige gebieden, gebruik van dergelijke graslanden en/of -randen met rustperiode als schuil- en foerageergebied.

PAKKETTEN

De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en heeft een duur van tenminste:

 a. 2 weken 
 b. 3 weken
 c. 4 weken
 d. 5 weken
 e. 6 weken

VERGOEDING PER JAAR

 a. Rustperiode 2 weken € 304,26   per gemelde hectare per jaar
 b. Rustperiode 3 weken € 456,70   per gemelde hectare per jaar
 c. Rustperiode 4 weken € 609,15   per gemelde hectare per jaar
 d. Rustperiode 5 weken € 761,60   per gemelde hectare per jaar
 e. Rustperiode 6 weken € 917,66   per gemelde hectare per jaar

BEHEEREISEN

  • Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) [1].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

  • In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;
  • Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan;
  • Indien de kuikenvelden in de vorm van randen worden aangelegd, dienen deze randen ten minste 6 meter breed te zijn;
  • Kuikenvelden mogen op zijn vroegst op 1 juni worden gemaaid.

MELDEN

Wanneer u tijdens het broedseizoen op grasland nesten aantreft van weidevogels, neemt u contact op met het collectief. Afhankelijk van het stadium waarin het broedsel verkeert, kan gezamenlijk een rustperiode worden afgesproken voor een specifiek oppervlak. Het afgesproken aantal hectaren wordt door het collectief gemeld bij RVO. Een vrijwillige weidevogelbeschermer zal vervolgens bij u op het bedrijf het broedsel monitoren.