BESCHRIJVING

Het laten staan (en niet onderploegen) van graanstoppels kan van waarde zijn voor overwinterende en foeragerende vogels zoals bijvoorbeeld de grauwe gors en veldleeuwerik. De oogstresten en achtergebleven zaden, maar vooral ook de onkruidvegetatie die tussen de stoppels kan ontstaan zijn een belangrijke voedselbron voor hen. Bovendien is de structuur van het stoppelland aantrekkelijk voor deze soorten.

PAKKETTEN

a. Winterstoppel: tussen 1 november en 15 maart bestaat de beheereenheid uit graanstoppel 

VERGOEDING PER JAAR

 a. Winterstoppel tot 15 maart € 149,94   per hectare per jaar

BEHEEREISEN

  • Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 november tot 15 maart [1];
  • Minimaal 90% van de beheereenheid bestaat van 1 november tot 15 maart uit graanstoppel [9].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

  • In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;
  • De beheereenheid wordt niet beweid;
  • Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de rustperiode;
  • Chemische onkruidbestrijding is uitsluitend mogelijk conform het protocol chemische bestrijding bij agrarisch natuurbeheer, te downloaden op de website van Collectief Utrecht Oost.

MELDEN

Voor dit pakket hoeft geen beheermelding te worden gedaan.