• 1

Bent u beheerder van agrarische natuur en landschap?

En wist u dat daarvoor verschillende subsidiemogelijkheden bestaan? Bijvoorbeeld voor kruidenrijk grasland of als u meewerkt aan duurzaam slootbeheer.

Vanaf 1 januari 2016 lopen alle subsidies voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer via regionale Collectieven. In heel Nederland zijn ongeveer 40 van deze collectieven opgericht. Het Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost is een coöperatie die begin 2015 is opgericht door de agrarische natuurverenigingen in het oostelijk deel van de provincie Utrecht, samen met LTO Noord Utrecht en het Utrechts Particulier Grondbezit.

Het collectief sluit contracten af met beheerders van agrarische natuur en landschap en zal de subsidies hiervoor rechtstreeks gaan uitbetalen. De beheerders worden lid van het collectief. Wie interesse heeft om deel te nemen kan contact opnemen met het collectief.

Algemene Leden vergadering 2021

Op 15 juni 2021 hield Collectief Utrecht Oost haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het verslag van de vergadering leest u hier.

Bent u geïnteresseerd in ons jaarverslag over 2020 of in de jaarrekening. U vindt ze op onze downloads-pagina.

Brochure

In de brochure vindt u alle informatie over onze organisatie en alle beheerpakketten. U kunt de brochure hier downloaden (49 Mb).

Download

Meer weten?

Bent u geinteresseerd en wilt u meer weten over subsidiemogelijkheden?

Contact